slide tekst inn

Parkinson

ParkinsonDette er et tilbud for personer med Parkinson sykdom. Treningen tar sikte på å bedre og vedlikeholde dagliglivets funksjon.  Dagliglivets bevegelser omsettes i øvelser flettet inn i en time med mye musikk, bevegelsesglede og humor. 

Det kreves henvisning fra lege.

Mandager kl. 10 - 11.